Tanım

Metilasyon her hücremizde belkide saniyede milyonlarca kez gerçekleşen biyokimyasal bir süreçtir, birçok hastalık için "suyun başı" dır. DNA, RNA yapımı, genlere sus emri verilmesi (kanser oluşumu), immün sistem (özellikle T lenfosit cevabı), nörotransmitter oluşumu ve işlevi (nöronların sağlıklı haberleşmesi), barsakların geçirgenliği (leaky gut-histamin artışı) ağır metal detoksu gibi birçok süreçte çok önemlidir. Bu döngüde oluşan metil gruplarının büyük kısmı daha sonra hücre içi önemli raksiyonların enerji ihtiyacını karşılamak üzere kreatin yapımında kullanılacaktır. Folik asit metabolizmasıyla çok yakından ilişkilidir, supplement olarak alınan folik asit ya da taze yeşil yapraklı bitkilerle alınan folik asit bir dizi reaksiyonla 5-metilen tetrahidrofolata dönüşür. Homositeinin metionine dönüşmesi için 5-mthf, sağlıklı çalışan metiyonin sentaz ve aktif b12 vitaminine ihtiyaç vardır Folik asit supplement olarak alınması ayrı bir tartışma konusudur çünkü metabolize edilmemiş folik asit (umfa) faydası olmadığı gibi birçok zararı olabileceğiyle ilgili çalışmalar bulunmaktadır. Folik asit motabolizmasında rol oynayan en önemli enzimlerden biri metilentetrahidrofolat reduktazdır (mthfr) bu enzimin iyi çalışmaması (genetik geçiş, tek gen poliformizmleri, ağır metal-civa- maruziyeti, ilaçlar, toksinler...) metilasyonu bozan en önemli faktörlerdendir. Metilasyonun bozulması demek yeterli miktarda metil gruplarının üretilememesi, nükleotid sentezinin bozulması, hayati önem taşıyan birçok biyokimyasal sürecin sekteye uğraması demektir.

METİLASYON

 • Detoksifikasyon 
 • İmmün Fonksiyonlar 
 • DNA Sentezi Enerji Üretimi 
 • Duygudurum (ruhsal) Dengesi 
 • İnflamasyon (yangı) Kontrolü

    Aslında bütün bu süreçleri gözden geçirdiğimizde bu sistemin amacı çevresel stresörler olarak adlandırabileceğimiz toksinlerin temizlenmesini, adaptasyonu sağlamak, tamir mekanizmalarını devreye sokmaktır. Peki asıl soru şu, bu çark dönmediğinde metilasyon sekteye uğradığında ya da azaldığında (undermethylation) hangi major sorunlarla karşılaşabiliriz:

 • Kardiyovasküler Hastalıklar 
 • Kanser 
 • Diabetes Mellitus 
 • Nörolojik Problemler 
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar 
 • Kronik Yorgunluk Sendromu 
 • Alzheimer Hastalığı 
 • Tekrarlayan Düşükler, İnfertilite, Gebelik Sorunları (özellikle mthfr enzimiyle ilgili sorunlar direkt olarak bu sistemi etkileyecektir) 
 • Allerjier, Sindirim Sistemi Sorunları, İmmün Sistem Hastalıkları 
 • Psikiyatrik Bozukluklar 
 • Yaşlanma