Metilasyon ve Barsaklar

Barsakların işlevselliğindeki bozukluklar tüm sistemi belirgin etkiliyor. Nitelik, nicelik ve yerleşim açısından yeterli düzeyde probiyotik (dost bakteri) içeren, bizim için elzem olan dost bakteri, maya-mantar, parazit dengesinin kurulduğu barsaklar; bedenimizin için olmazsa olmaz nörotransmitterleri, vitaminleri sentezliyor, mineral transferini sağlıyor, patojenleri kontrol altında tutuyor ve hatta ağır metal toksinlerin kana geçişini engelliyor ya da asgari düzeye indiriyor. Aksi bir durum barsaklarda disbiyozis ve sonucunda gerçekleşen leaky gut dediğimiz tablo ile sonuçlanabiliyor.Artan bilimsel yayınlarla birlikte leaky gut tablosunun (geçirgen barsaklar) özellikle otoimmün hastalıklar, kronik alerjik hastalıklar, astım, egzema, kronik baş ağrısı, psikiyatrik hastalıklarda oldukça önemli role sahip olduğunu her geçen gün daha iyi kavramaktayız.