Metilasyon ve Barsaklar

Metilasyon ve Barsaklar

Barsakların işlevselliğindeki bozukluklar tüm sistemi belirgin etkiliyor. Nitelik, nicelik ve yerleşim açısından yeterli düzeyde probiyotik (dost bakteri) içeren, bizim için elzem olan dost bakteri, maya-mantar, parazit dengesinin kurulduğu barsaklar; bedenimizin için olmazsa olmaz nörotransmitterleri, vitaminleri sentezliyor, mineral transferini sağlıyor, patojenleri kontrol altında tutuyor ve hatta ağır metal toksinlerin kana geçişini engelliyor ya da asgari düzeye indiriyor.